Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Zapatope

Spanien 15 år gammal   50 /

Projektets titel:

Medusas en mi ciudad

Forskningsfråga

¿La temperatura del agua está relacionada con el aumento de medusas en las playas de Cantabria?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

La temperatura del agua en la costa ¡de Castro Urdiales ha subido este verano, y eso podría ser la causa de unos visitantes un tanto irritantes en nuestra ciudad.

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Investigando la temperatura del agua en el Cantábrico a lo largo de los últimos 50 años, para conocer su evolución y tendencia.
Se buscará relacionarlo con el cambio climático, centrándonos en el clima de Cantabria.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.