Różnorodność biologiczna i utrata siedlisk

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie rozpoczną od zadania czytania, które wprowadza słownictwo i pomysły, które są kluczowe dla rozważenia związku między zmianami klimatu a ekosystemami. Badanie terenowe lokalnego obszaru, które można przeprowadzić przy użyciu domowego sprzętu, jest rozszerzone o pomiar bioróżnorodności [...]