Satellieten observeren de aarde met behulp van een reeks golflengten in het elektromagnetische spectrum. Ontdek hoe we een completer beeld van het klimaat op aarde kunnen krijgen door het elektromagnetische spectrum op meerdere golflengten te bemonsteren.