Infračervená webová kamera Hack - Použitie infračerveného svetla na pozorovanie sveta novým spôsobom

Stručný opis Tento súbor troch aktivít umožní žiakom pochopiť elektromagnetické spektrum a pozorovať infračervené žiarenie prostredníctvom úpravy lacnej webovej kamery. Umožní diskutovať o tom, ako možno infračervené žiarenie využiť na získanie informácií, ktoré nie sú dostupné pomocou viditeľného svetla. Študenti budú tiež analyzovať satelitné snímky, ktoré im poskytnú [...]

Meranie pulzu planéty

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia, ako sa rôzne druhy elektromagnetického žiarenia používajú na pozorovanie zmien našej planéty. Prvá aktivita obsahuje prehľad oblastí elektromagnetického spektra a načrtáva, ako sa používajú pri pozorovaní Zeme. V druhej aktivite sa žiaci dozvedia o falošných farbách snímok a [...]