Havis fra verdensrommet - Undersøkelse av havisen i Arktis og dens sammenheng med klimaet

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter skal elevene undersøke havisen i Arktis. Først skal de utføre en praktisk aktivitet for å finne ut hva som skjer "når havet fryser til is". Deretter skal de bruke satellittbilder til å analysere sjøiskonsentrasjonen og -utbredelsen, og hvordan disse parametrene har endret seg de siste tiårene. De [...]