Klimadetektivenes prosjekter 2022-2023


Tema for prosjektet: Avfall

Prosjektets tittel: Søppelproblematikken mellom Oberlaa og Hauptbahnhof

Team: Søstre

Laaer-Berg-Straße 25-29   Wien   Østerrike   7 Studentens alder: 12-13 år gammel

Forskningsspørsmål

Hvor stort er søppelproblemet mellom Oberlaa og Hauptbahnhof?

Sammendrag av prosjektet
Søppel i Motorikpark

Sammendrag av prosjektet
Vår gruppe på syv personer hadde utpekt tre medlemmer til hvert av de undersøkte stedene: Wig, Motorikpark og Laaerberg Street. En gruppe intervjuet personer i WIG.
Vi brukte 30 liters poser til å samle inn søppelet. Sammen laget vi et oversiktsark med et diagram for hvert sted.
Sammendrag av prosjektet
Vår gruppe på syv personer hadde utpekt tre medlemmer til hvert av de undersøkte stedene: Wig, Motorikpark og Laaerberg Street. En gruppe intervjuet personer i WIG.
Vi brukte 30 liters poser til å samle inn søppelet. Sammen laget vi et oversiktsark med et diagram for hvert sted.

Hovedresultater og konklusjoner
Prosentandelene av søppelet som ble samlet inn i de undersøkte områdene

Diagrammet gir en god oversikt over prosjektet. Du kan se hvilke steder som er mest skitne. Laaerbergstrasse har i gjennomsnitt mest søppel (40%). Det meste har endret seg på WIG; der er det minst søppel (24%).
Som en løsning på dette problemet klistret vi opp bilder av diagrammene vi laget på søppelkassene.

Hva er neste skritt? Tiltak for å gjøre en forskjell og bidra til å redusere problemet

Nøkkelen til å forbedre situasjonen er å øke bevisstheten om forsøplingsproblemet. Som en løsning på dette problemet ville vi henge opp bilder av diagrammene vi hadde laget på søppelkassene for å gjøre publikum oppmerksomme på at de kan bidra til å holde områdene rene.

Prosjektplakat:

Last ned prosjektplakat PDF

Prosjektene opprettes av teamene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.
← Alle prosjekter