Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: ARGHEZIENII

Romania 11 år gammel   24 / 12

Prosjektets tittel:

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN ZONA COSTIERĂ A MĂRII NEGRE ÎN PERIMETRUL LOCALITĂȚII NĂVODARI!

Forskningsspørsmål

CARE SUNT CONSECINȚELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN ZONA COSTIERĂ A MĂRII NEGRE ÎN PERIMETRUL ORAȘULUI NĂVODARI?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

ABRAZIUNEA MARINĂ,POLUAREA LITORALĂ, ÎNMULȚIREA ALGELOR.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Prin studiu fizic in zona de tarm si studiu de laborator utilizand datele Copernicus


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.