Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Active school

Italia 16 år gammel, 15 år gammel   10, 6 / 6

Prosjektets tittel:

Temperature Guardian

Forskningsspørsmål

How much carbon dioxide can be taken out of the air through trees in order to reduce global warming?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Tree cover in the city park near our school in order to monitor and safeguard the tree species present as many studies point to trees as the first solution to global and local problems of heating and thermo hygrometric well-being of citizens

Tema for prosjektet

Global oppvarming

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

The study concerns carbon in our lives, specifically one of its most discussed compounds: carbon dioxide.
Through analysis of temperature trends in recent years, the extent of the climate problem in our area is identified, and then the contribution of trees as a remedy to global warming is monitored.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.