Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Asteroiderna

Sverige 11 år gammel   16 / 5

Prosjektets tittel:

Vattnet stiger!

Forskningsspørsmål

Hvordan kan man bruke rom for å få vite mer om klimaendringer?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vattenhöjning - Vi vill undersöka hur mycket vattnet stiger.
Atmosfæren - Vi vil undersøke temperaturendringer i atmosfæren.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi ska arbeta med rymden och utforska hur man kan spåra förändringar på jorden med hjälp av rymden.
For å gjøre skillnad vill vi berätta för andra om våra upptäckter oh belysa samband mellan jorden och rymden.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.