Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Klimatpoliserna

Sverige 10 år gammel, 10 år gammel   24, 24 / 12

Prosjektets tittel:

Miljövänligt bygge

Forskningsspørsmål

Hvordan påvirker nybyggen i vårt område klima og miljø?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vi vill undersöka hur Haninge påverkas av mycket bygge i både Vega(handen) och Brandbergen. Vi anser at kommunen bygger mye og har også tatt bort skog for husbygge i Vega. Vi vill studera hur husbygge har påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser och den även förbrukar mycket naturresurser.Vi vill även undersöka nedskräpning och icke källsortering som har ökat i vårt närområde.

Tema for prosjektet

Byer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.