Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Panagiota Protopapa

Hellas 12 år gammel   15 / 5

Prosjektets tittel:

klimaendringer og brannhendelser i den sørlige regionen Peloponnes

Forskningsspørsmål

Hvordan påvirker klimaendringene skogbrannene på Sør-Peloponnes?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Reluct undersøker effekten av klimaendringer på forekomsten av branner om sommeren, sent på våren og tidlig på høsten i regionen Sør-Peloponnes.

Tema for prosjektet

Skogbranner

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi vil bruke satellittobservasjoner fra sentinelkonstellasjonsplattformen og stedsmålinger i en offisiell rapport.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.