Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Delta Evros Detektiver

Hellas 9 år gammel   15 / 7

Prosjektets tittel:

Δέλτα του Έβρου: Παρελθόν και Μέλλον

Forskningsspørsmål

Ποιες αλλαγές συντελέστηκαν στο Δέλτα του Έβρου από τις αρχές του 21ου αι. ως και σήμερα;

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Η πόλη μας, η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται δίπλα στο Δέλτα του Έβρου. Το Δέλτα του Έβρου έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό πάρκο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Αλεξανδρούπολη επεκτείνεται οικιστικά διαρκώς και έχει φτάσει πολύ κοντά στο Δέλτα, ότι η γύρω περιοχή έχει πληγεί από πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, αλλά και ότι ο ποταμός Έβρος υπερχειλίζει συχνά και προκαλεί πλημμύρες, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε αν έχουν συντελεστεί αλλαγές:
- ως προς την έκτασή του
-ως προς τη χλωρίδα και την πανίδα

Tema for prosjektet

Elver og innsjøer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.