Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: test4

Slovakia 6 år og yngre   2 / 1

Prosjektets tittel:

test3

Forskningsspørsmål

test3

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

test3

Tema for prosjektet

Luftforurensning

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

test3


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.