Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Μία σταγόνα μία ζωή

Hellas 14 år gammel   6 /

Prosjektets tittel:

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΜΙΑ ΖΩΗ _ ΛΑΡΙΣΑ

Forskningsspørsmål

Η επίδραση των τοπικών κλιματικών παραγόντων στις βροχοπτώσεις στη Λάρισα το μήνα Σεπτέμβριο

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Οι πλημμύρες στον νομό της Λάρισας το Σεπτέμβριο για την τετραετία 2020- 2023. Τοπικά κλιματικά δεδομένα και επίδρασή τους στην εξέλιξη του φαινομένου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αντίθεση με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Tema for prosjektet

Flom og tørke

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί μέσω:
α) δεδομένων ΕΟ BROWSER
β) τοπικών κλιματικών δεδομένων από μετεωρολογικούς σταθμούς ΕΚΠΑ και ΕΜΥ
γ) πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης
δ) επιστημονικά δεδομένα από τυχόν άλλους ελληνικούς και διεθνείς μετεωρολογικούς σταθμούς ή οργανισμούς


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.