Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Μαζί για το κλίμα

Hellas 14 år gammel   3 / 4

Prosjektets tittel:

Μαζί για το κλίμα,ερευνούμε το όρος Μαίναλο

Forskningsspørsmål

Έχουν παρατηρηθεί μεταβολές τα τελευταία χρόνια στην βλάστηση και στην βιοποικιλότητα στο όρος Μαίναλο;

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η κλιματολογικές μεταβολές, οι οποίες συνοδεύονται από ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, τοπικούς κυκλώνες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να έχουν μεταβάλλει σε κάποιο βαθμό την βλάστηση στο όρος Μαίναλο. Άλλοι εξωγενείς παράγοντες όπως οι δασικές πυρκαγιές και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην ευρύτερη ενδέχεται να έχουν συμβάλλει και αυτοί στην μεταβολή της βιοποικιλότητας καθώς και της βλάστησης στο όρος αυτό. Η παρούσα έρευνα αυτό ακριβώς θα αναζητήσει.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Στοιχεία θα αντλήσουμε από δασικούς χάρτες του Δασαρχείου του νομού μας, το πρόγραμμα ΕΟ Browser καθώς και από στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής μας.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.