Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Hellas 6 år og yngre   29 / 15

Prosjektets tittel:

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ, ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ;

Forskningsspørsmål

Πώς έχει επηρεαστεί ο κύκλος των εποχών από την κλιματική αλλαγή στην περιοχή μας;

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Όπως και πολλές άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο, το Καλαμπάκι αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει αύξηση της θερμοκρασίας, αλλαγές στα μοτίβα βροχοπτώσεων και πιθανές επιπτώσεις στη γεωργία, την υγεία και το περιβάλλον.
Επίσης, η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι σημαντική σε αυτήν την περιοχή. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ξηρασίες και πλημμύρες, μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του νερού για πότισμα και χρήση.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Ορισμένες προτεινόμενες δράσεις και δεδομένα για να εξετάσουμε περιλαμβάνουν:
- Συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων: Μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις, την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου στο Καλαμπάκι. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις μεταβολές του κλίματος στην περιοχή και να ανιχνεύσουμε τις τάσεις των μοτίβων βροχοπτώσεων.
- Ανάλυση των επιπτώσεων στη γεωργία: Μπορούμε να εξετάσουμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην γεωργική παραγωγή στο Καλαμπάκι. Ανα Αλύοντας τα δεδομένα σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες και την παραγωγή συγκεκριμένων καλλιεργειών, μπορούμε να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την αειφορία της γεωργίας.
- Ανάλυση των υδάτινων πόρων: Μπορούμε να εξετάσουμε τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του νερού στο Καλαμπάκι. Αναλύοντας τα δεδομένα σχετικά με τις βροχοπτώσεις, τη ροή των ποταμών και την ποιότητα του εδάφους, μπορούμε να αναλύσουμε τα παραπάνω δεδομένα για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο Καλαμπάκι.
Μερικά ερωτήματα που μπορούμε να εξετάσουμε είναι:
- Πώς έχει αλλάξει η θερμοκρασία στην περιοχή του Καλαμπακίου τα τελευταία χρόνια; Υπάρχουν ενδείξεις αύξησης της θερμοκρασίας και αλλαγής των ακραίων θερμοκρασιών;
- Πώς έχουν αλλάξει τα μοτίβα βροχοπτώσεων στο Καλαμπάκι; Υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση ή μείωση των βροχοπτώσεων; Παρατηρούνται ακραίες καιρικές φαινόμενες, όπως πλημμύρες ή ξηρασίες, που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του νερού;
- Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στη γεωργία στο Καλαμπάκι; Παρατηρείται μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών ή αλλαγή στην κατάλληλη περίοδο φύτευσης και συγκομιδής;
- Ποια είναι η κατάσταση των υδάτινων πόρων στο Καλαμπάκι; Υπάρχει αρκετό νερό για πότισμα και άλλες ανάγκες; Υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα του νερού λόγω των κλιματικών αλλαγών;


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.