Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: 12-LP

Hellas 16 år gammel   3 / 2

Prosjektets tittel:

Μελέτη θερμοκρασιών Πάτρας και όρους Παναχαϊκού και χιονόπτωσης Παναχαϊκού

Forskningsspørsmål

Διαφορές θερμοκρασίας μηνός Δεκεμβρίου δεκαετίας 1970 και πρόσφατης και συσχέτιση θερμοκρασίας - χιονόπτωσης όρους Παναχαϊκού.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Ερεύνηση ανόδου θερμοκρασίας στην πόλη μας με απόσταση 50 έτη, μελετώντας τον μήνα Δεκέμβριο. Προσδιορισμός πιθανής μείωσης χιονόπτωσης του όρους Παναχαϊκού. Επιπτώσεις αυτών στο κλίμα.

Tema for prosjektet

Værmålinger

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

1) Ανάλυση ανοικτών δεδομένων θερμοκρασιών της Πάτρας από Ε.Μ.Υ. στην 1η δεκαετία καταγραφής τους.
2) Ανάλυση δεδομένων πρόσφατων θερμοκρασιών της Πάτρας από Ε.Μ.Υ.
3) Ανάλυση δεδομένων πρόσφατων θερμοκρασιών του όρους Παναχαϊκού από Ε.Μ.Υ.
4) Ανάλυση δεδομένων χιονιού από τον δορυφόρο Sentinel-2 του όρους Παναχαϊκού, με το λογισμικό EO Browser.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.