Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Neoboter

Hellas 6 år og yngre   28 / 14

Prosjektets tittel:

Middelhavets SOS

Forskningsspørsmål

Er havskilpadden Careta Careta i fare?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Havskilpadden Careta Careta lever i Middelhavet og klekker eggene sine på strendene i nærheten. Men under klekkingen er det store farer som gjør akkurat denne havskilpadden til et utrydningstruet dyr. Hva er de største farene? Hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Tema for prosjektet

Hav

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi skal finne ut 1) Hvor bor havskilpadden?
2) Hva er havskilpaddens livssyklus?
3) Hvilke farer står denne havskilpadden overfor i løpet av rugeperioden?
4) Hva kan vi gjøre for å hjelpe henne?


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.