Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Slovenija ŠETK

Slovenia 16 år gammel   6 / 3

Prosjektets tittel:

Zbiranje odpadnih mobilnih naprav

Forskningsspørsmål

Ali lahko šola odigra vlogo povezovalnega člena v krožnem gospodarstvu?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Krožno gospodarstvo je gospodarstvo, pri katerem proizvodnja in potrošnja temeljita na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov dokler je to mogoče. S tem se življenjska doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov. Z dijaki smo razmišljali, kako bi naša šola lahko postala del krožnega gospodarstva in v njem aktivno sodelovala. Hkrati smo se vprašali, kateri so tisti izdelki, produkti, naprave, ki so odslužene, pa vendar ne vemo kam z njim. Tako smo prišli na idejo mobilnih naprav, ki odslužene ležijo doma po predalih.

Tema for prosjektet

Helse og miljø

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

V prvi fazi bomo izvedli raziskavo, kjer bomo analizirali navade gospodinjstev, glede recikliranja e-odpadkov. Dijakom se je porodila ideja, da bi zbrali odslužene mobilne telefone in naprave ter jih nato predali podjetjem, ki se ukavarjajo s ponovno uporabo/delno predelavo. Na ta način bi bili akter v procesu krožnega gospodarstva. Hkrati pa bi dijake z zbiranjem odsluženih naprav informirali o pomembnosti nadaljne reciklaže in posledic krožnega gospodarstva.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.