Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Asteroiderna

Sverige 10 år gammel   16 /

Prosjektets tittel:

Vattnet stiger

Forskningsspørsmål

Hur påverkas jorden av förändringar i atmosfären.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

vattenhöjningen
- oppvarming av atmosfæren

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.