Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: DABA

Spania 14 år gammel   2 / 0

Prosjektets tittel:

Studie av regresjonen av lekeplassene i Jávea (Alicante)

Forskningsspørsmål

¿Están desapareciendo las playas de Jávea? ¿Cuáles son las consecuencias sobre la flora y fauna del litoral?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Las causas de la regresión de las playas de Jávea debido al cambio climático y sus consecuencias.

Tema for prosjektet

Global oppvarming

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Analizaremos las imágenes de satélite obteniendo una medida cuantitativa de la regresión de las playas de Jávea. Asimismo, se investigarán las causas relacionadas con datos meteorológicos y sus consecuencias sobre la fauna y la flora del litoral.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.