Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Mediterráneo

Spania 14 år gammel   10 / 5

Prosjektets tittel:

Typer av innretninger som brukes i instituttet

Forskningsspørsmål

¿Cómo perjudican los plásticos a tu salud y medio ambiente? ¿Hay alternativas al uso del plástico?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Tenemos un problema en el instituto, que es el uso masivo, por parte de la comunidad educativa, de envases de plástico (hemos detectado muchos plásticos y microplásticos en los alrededores del instituto ( en la zona de los pinos). Queremos concienciar y para ello vamos a investigar, mediante un ensayo sencillo, que durará unos meses, la no desintegración de un plástico y la desintegración de envases compostables y biodegradable, de una manera práctica y visual. Con ello queremos dar la importancia del uso de envases no tóxicos para el medio ambiente y como introducir el envase en la economía circular una vez acabada la vida útil.

Tema for prosjektet

Helse og miljø

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Con este Proyecto vamos:
1- Explicar la diferencia entre: compostaje, biodegradable, desintegrable y no ecotóxico. Conocer el concepto de microplásticos y como pueden afectar a la salud y medio ambiente. Importancia de los envases en nuestro entorno y salud.
2- Demostrar la capacidad de desintegration de un plástico biodegradable y compostable, determinando el tiempo degradación del envase.
3- Conocer que cumplida la vida útil del envase, introducirlo en la economía circular.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.