Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Προστάτες του Πλανήτη

Hellas 11 år gammel   20 /

Prosjektets tittel:

Πλημμύρες ανά την Υφήλιο

Forskningsspørsmål

Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες επέδρασαν στην κλιματική αλλαγή, οδηγώντας σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρέασαν το περιβάλλον και αύξησαν την συχνότητα και την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του Βόλου

Tema for prosjektet

Ekstremvær

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.