Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Los ecoscientist

Spania 13 år gammel, 14 år gammel   7, 9 / 7

Prosjektets tittel:

Acuaponía: et dyrkingssystem for å oppnå et bærekraftig landbruk

Forskningsspørsmål

¿Podemos crear un huerto sin tierra?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Los periodos de sequías cada vez más graves que llevamos viviendo en los últimos años nos genera la necesidad de buscar modelos de cultivo alternativos más sostenibles y con un mejor aprovechamiento del agua.

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Para este proyecto pensamos elaborar un sistema de acuaponía con material reciclado y analizar el crecimiento y evolución de las plantas que cultivemos y los peces. Así mismo, relacionándolo con nuestro proyecto del curso anterior, compararemos algunas variables con plantas cultivadas en nuestro humus de lombriz como son: crecimiento de la planta y consumo de agua comparado con un huerto tradicional. I tillegg analyserer og forklarer vi sammen med de innsamlede dataene et teoretisk rammeverk som styrker verdien av disse dataene i vårt forskningsprosjekt.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.