Siltumnīcas efekts un tā sekas - Globālās sasilšanas izpēte 

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu kopumā skolēni veiks praktiskus eksperimentus un mācīsies interpretēt satelītattēlus, lai labāk izprastu globālās sasilšanas vispārējo ietekmi. Pirmajā aktivitātē skolēni izveidos modeli, lai demonstrētu siltumnīcas efektu, parādot, ka augstāks oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nozīmē augstāku siltumnīcefekta [...].

Oglekļa cikls

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu kopumā skolēni uzzinās par oglekļa ciklu un izmantos to, lai noteiktu individuālas un kopienas līmeņa darbības, kas ļautu samazināt oglekļa daudzumu, kas tiek emitēts atmosfērā. Praktiskā aktivitātē, izmantojot mājsaimniecības materiālus, tiek aplūkota okeānu paskābināšanās ietekme, ļaujot skolēniem izstrādāt [...]