Skleníkový efekt a jeho důsledky - Zkoumání globálního oteplování 

Stručný popis V této sadě tří aktivit budou studenti provádět praktické pokusy a naučí se interpretovat satelitní snímky, aby lépe pochopili celkové účinky globálního oteplování. V aktivitě 1 si žáci vyrobí model, na kterém demonstrují skleníkový efekt tím, že ukáží, že vyšší hladina oxidu uhličitého (CO2) znamená vyšší [...]

Koloběh uhlíku

Stručný popis V této sadě tří aktivit se studenti seznámí s koloběhem uhlíku a na jeho základě určí opatření na úrovni jednotlivce i komunity, která by měla snížit množství uhlíku vypouštěného do atmosféry. Praktická aktivita využívající materiály z domácnosti se zabývá dopadem okyselování oceánů a umožňuje studentům navrhnout [...]