Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Γυμνάσιο Προσοτσάνης

Grieķija 14 gadi, 13 gadi, 12 gadi   3, 2, 3 / 4

Projekta nosaukums:

Διαχρονικές μεταβολές στον κύκλο νερού της υδρολογικής λεκάνης του Αγγίτη.

Pētījuma jautājums

Πως οι μεταβολές χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων των τελευταίων δεκαετιών επηρεάζουν την ποιότητα/ποσότητα των υδάτων και την κατάσταση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Αγγίτη.

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μείωση της συχνότητας αλλά και της διάρκειας της χιονόπτωσης στην περιοχή που καλύπτει η υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αγγίτη. Ομοίως και τα πρότυπα των βροχοπτώσεων έχουν μεταβληθεί. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών των μεταβολών στην ποσότητα και ποιότητα των υδάτων που χρησιμοποιούνται για πόση και για άρδευση και την κατάσταση του εδάφους.

Projekta tēma

Klimata pārmaiņas

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Θα αναζητηθούν μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών για τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις από επίσημους φορείς. Για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, θα διερευνηθούν δεδομένα (δείκτες νερού, υγρασίας και άλλοι)και δορυφορικές εικόνες από την εφαρμογή EO Browser για την περιοχή διερεύνησης.
Θα λάβουν χώρα επιτόπιες επισκέψεις και δειγματοληψίες από την περιοχή. Θα γίνει συλλογή δεδομένων από κατοίκους και φορείς της περιοχής σχετικά με το πώς οι αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών στα πρότυπα των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που παρατηρούνται, επηρεάζουν την οικονομία της περιοχής.
Θα γίνει επίσκεψη σε εργαστήρια και συνάντηση με επιστήμονες που ασχολούνται με την διαχείριση του νερού.
Θα προταθούν τρόποι εξοικονόμησης νερού.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.