Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Γυμνάσιο Προσοτσάνης

Grecja 14 lat, 13 lat, 12 lat   3, 2, 3 / 4

Tytuł projektu:

Διαχρονικές μεταβολές στον κύκλο νερού της υδρολογικής λεκάνης του Αγγίτη.

Pytanie badawcze

Πως οι μεταβολές χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων των τελευταίων δεκαετιών επηρεάζουν την ποιότητα/ποσότητα των υδάτων και την κατάσταση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Αγγίτη.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μείωση της συχνότητας αλλά και της διάρκειας της χιονόπτωσης στην περιοχή που καλύπτει η υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αγγίτη. Ομοίως και τα πρότυπα των βροχοπτώσεων έχουν μεταβληθεί. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών των μεταβολών στην ποσότητα και ποιότητα των υδάτων που χρησιμοποιούνται για πόση και για άρδευση και την κατάσταση του εδάφους.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Θα αναζητηθούν μετεωρολογικά δεδομένα των τελευταίων δεκετιών για τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις από επίσημους φορείς. Για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, θα διερευνηθούν δεδομένα (δείκτες νερού, υγρασίας και άλλοι)και δορυφορικές εικόνες από την εφαρμογή EO Browser για την περιοχή διερεύνησης.
Θα λάβουν χώρα επιτόπιες επισκέψεις και δειγματοληψίες από την περιοχή. Θα γίνει συλλογή δεδομένων από κατοίκους και φορείς της περιοχής σχετικά με το πώς οι αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών στα πρότυπα των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων που παρατηρούνται, επηρεάζουν την οικονομία της περιοχής.
Θα γίνει επίσκεψη σε εργαστήρια και συνάντηση με επιστήμονες που ασχολούνται με την διαχείριση του νερού.
Θα προταθούν τρόποι εξοικονόμησης νερού.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.