Παιχνίδι Forest Kids για τη βιοποικιλότητα

Παιχνίδι: "Αυτό το παιχνίδι οδηγεί τα παιδιά σε μια αποστολή σε όλο τον κόσμο και καλεί τους εικονικούς ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τέσσερις τύπους δασών - βορεαλικά, τροπικά, εύκρατα και ξηρά - εντοπίζοντας χλωρίδα και πανίδα, αντιστοιχίζοντας ζεύγη ζώων στους βιοτόπους τους και ταξινομώντας μη ξύλινα δασικά προϊόντα καθώς προχωρούν. Εξερευνήστε [...]

Βιοποικιλότητα και απώλεια οικοτόπων

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα ξεκινήσουν με μια εργασία ανάγνωσης που εισάγει το λεξιλόγιο και τις ιδέες που είναι το κλειδί για την εξέταση της σχέσης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των οικοσυστημάτων. Μια έρευνα πεδίου σε μια τοπική περιοχή, η οποία μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση σπιτικού εξοπλισμού, επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει μια μέτρηση της βιοποικιλότητας [...]