Forest Kids-spill om biologisk mangfold

Spill: "Forest Kids"-spillet om biologisk mangfold Dette spillet tar barna med på en ekspedisjon rundt om i verden og inviterer de virtuelle reisende til å utforske fire typer skog - boreal, tropisk, temperert og tørr - mens de oppdager flora og fauna, finner par av dyr i de ulike biomene og sorterer andre skogsprodukter enn tre. Utforsk [...]

Biologisk mangfold og tap av leveområder

Kort beskrivelse I dette settet med tre aktiviteter starter elevene med en leseoppgave som introduserer ordforråd og ideer som er viktige for å vurdere forholdet mellom klimaendringer og økosystemer. En feltundersøkelse av et lokalt område, som kan utføres ved hjelp av hjemmelaget utstyr, utvides til å omfatte en måling av biologisk mangfold [...].