Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Σύρος ντετέκτιβ

Ελλάδα 16 ετών, 6 ετών και νεότεροι   4, 3 / 4

Τίτλος του έργου:

Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ερμούπολη Σύρου: Προκλήσεις και Αναδυόμενες Λύσεις

Ερευνητικό ερώτημα

Το αντικείμενο της έρευνας επικεντρώνεται στην επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας (κυρίως η κυκλοφορία αυτοκινήτων) σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ναυπηγείου Νεώριο στην Ερμούπολη Σύρου, στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Μέσω λεπτομερούς ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύγκρισης με παγκόσμια πρότυπα, η έρευνα θα αποκαλύψει πιθανές επιπτώσεις, προτείνοντας στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η λειτουργία του ναυπηγείου Νεώριο, ιδιαίτερα η τεχνική της αμμοβολής/υδροβολής, αποτελεί σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκπέμποντας επικίνδυνους ρύπους που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα. Η αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα επιβάρυνσης, καθώς η αύξηση του τουρισμού και η έλλειψη υποδομών για εναλλακτικά οικολογικά μέσα μεταφοράς έχουν καθιερώσει το αυτοκίνητο ως κυρίαρχο μέσο μετακίνησης. Εικάζεται ότι η συνεχής λειτουργία του ναυπηγείου συνδέεται με την αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας επικίνδυνων ασθενειών στην πόλη της Ερμούπολης τα τελευταία χρόνια.

Θέμα έργου

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με την καταγραφή της συγκέντρωσης ρύπων κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, ανά τρεις μήνες. Αυτά θα συσχετιστούν με τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται αμμοβολές/υδροβολές στο Νεώριο, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της λειτουργίας του ναυπηγείου στις παρατηρούμενες συγκεντρώσεις ρύπων. Οι παραπάνω μετρήσεις θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τις μετεωρολογικές συνθήκες (προσανατολισμός ανέμου - υγρασία - θερμοκρασία) που επικρατούν στην υπό εξέταση χρονική περίοδο. Η παραπάνω μελέτη θα συμβάλλει στο να εντοπίσουμε τη διασπορά των ρύπων στις διάφορες περιοχές του νησιού. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης θα μπορούσε να μελετηθεί ίσως μια μετεγκατάσταση του Νεωρίου σε περιοχή πιο ευνοϊκή για το νησί. Η συλλογή δεδομένων για τους ρύπους θα γίνει μέσω δορυφορικών μετρήσεων, ενώ η πληροφορία από το ναυπηγείο θα συλλεχθεί με επί τόπου επίσκεψη.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.