Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Σύρος detektywi

Grecja 16 lat, 6 lat i młodsi   4, 3 / 4

Tytuł projektu:

Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ερμούπολη Σύρου: Προκλήσεις και Αναδυόμενες Λύσεις

Pytanie badawcze

Το αντικείμενο της έρευνας επικεντρώνεται στην επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας (κυρίως η κυκλοφορία αυτοκινήτων) σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ναυπηγείου Νεώριο στην Ερμούπολη Σύρου, στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Μέσω λεπτομερούς ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύγκρισης με παγκόσμια πρότυπα, η έρευνα θα αποκαλύψει πιθανές επιπτώσεις, προτείνοντας στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η λειτουργία του ναυπηγείου Νεώριο, ιδιαίτερα η τεχνική της αμμοβολής/υδροβολής, αποτελεί σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκπέμποντας επικίνδυνους ρύπους που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα. Η αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα επιβάρυνσης, καθώς η αύξηση τουρισμού και η έλλειψη υποδομών για εναλλακτικά οικολογικά μέσα μεταφοράς έχουν καθιερώσει το αυτοκίνητο ως κυρίαρχο μέσο μετακίνησης. Εικάζεται ότι η συνεχής λειτουργία του ναυπηγείου συνδέεται με την αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας επικίνδυνων ασθενειών στην πόλη της Ερμούπολης τα τελευταία χρόνια.

Temat projektu

Zanieczyszczenie powietrza

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με την καταγραφή της συγκέντρωσης ρύπων κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, ανά τρεις μήνες. Αυτά θα συσχετιστούν με τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται αμμοβολές/υδροβολές στο Νεώριο, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της λειτουργίας του ναυπηγείου στις παρατηρούμενες συγκεντρώσεις ρύπων. Οι παραπάνω μετρήσεις θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τις μετεωρολογικές συνθήκες (προσανατολισμός ανέμου - υγρασία - θερμοκρασία) που επικρατούν στην υπό εξέταση χρονική περίοδο. Η παραπάνω μελέτη θα συμβάλλει στο να εντοπίσουμε τη διασπορά των ρύπων στις διάφορες περιοχές του νησιού. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης θα μπορούσε να μελετηθεί ίσως μια μετεγκατάσταση του Νεωρίου σε περιοχή πιο ευνοϊκή για το νησί. Η συλλογή δεδομένων για τους ρύπους θα γίνει μέσω δορυφορικών μετρήσεων, ενώ η πληροφορία από το ναυπηγείο θα συλλεχθεί με επί τόπου επίσκεψη.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.