Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Σύρος detektiver

Grækenland 16 år gammel, 6 år gammel og yngre   4, 3 / 4

Projektets titel:

Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ερμούπολη Σύρου: Προκλήσεις και Αναδυόμενες Λύσεις

Forskningsspørgsmål

Το αντικείμενο της έρευνας επικεντρώνεται στην επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας (κυρίως η κυκλοφορία αυτοκινήτων) σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ναυπηγείου Νεώριο στην Ερμούπολη Σύρου, στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Μέσω λεπτομερούς ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων και σύγκρισης με παγκόσμια πρότυπα, η έρευνα θα αποκαλύψει πιθανές επιπτώσεις, προτείνοντας στρατηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Η λειτουργία του ναυπηγείου Νεώριο, ιδιαίτερα η τεχνική της αμμοβολής/υδροβολής, αποτελεί σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκπέμποντας επικίνδυνους ρύπους που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα. Η αυξανόμενη χρήση αυτοκινήτων αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα επιβάρυνσης, καθώς η αύξηση τουρισμού και η έλλειψη υποδομών για εναλλακτικά οικολογικά μέσα μεταφοράς έχουν καθιερώσει το αυτοκίνητο ως κυρίαρχο μέσο μετακίνησης. Εικάζεται ότι η συνεχής λειτουργία του ναυπηγείου συνδέεται με την αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας επικίνδυνων ασθενειών στην πόλη της Ερμούπολης τα τελευταία χρόνια.

Projektets emne

Luftforurening

Beskriv, hvordan du planlægger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlægger at analysere.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με την καταγραφή της συγκέντρωσης ρύπων κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, ανά τρεις μήνες. Αυτά θα συσχετιστούν με τα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιούνται αμμοβολές/υδροβολές στο Νεώριο, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της λειτουργίας του ναυπηγείου στις παρατηρούμενες συγκεντρώσεις ρύπων. Οι παραπάνω μετρήσεις θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τις μετεωρολογικές συνθήκες (προσανατολισμός ανέμου - υγρασία - θερμοκρασία) που επικρατούν στην υπό εξέταση χρονική περίοδο. Η παραπάνω μελέτη θα συμβάλλει στο να εντοπίσουμε τη διασπορά των ρύπων στις διάφορες περιοχές του νησιού. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης θα μπορούσε να μελετηθεί ίσως μια μετεγκατάσταση του Νεωρίου σε περιοχή πιο ευνοϊκή για το νησί. Η συλλογή δεδομένων για τους ρύπους θα γίνει μέσω δορυφορικών μετρήσεων, ενώ η πληροφορία από το ναυπηγείο θα συλλεχθεί με επί τόπου επίσκεψη.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.