Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: REPOLLO

Ισπανία 14 ετών   4 / 4

Τίτλος του έργου:

La influencia de la ciudad de Madrid en sus ciudades satélite.

Ερευνητικό ερώτημα

¿Cómo afecta la distancia a una gran ciudad (Madrid) los niveles de contaminación atmosférica?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Το να ζεις κοντά σε μια μεγάλη πόλη όπως η Μαδρίτη μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα στην Coslada με διάφορους τρόπους. Η ρύπανση του αέρα της Μαδρίτης, όπως τα υγρά από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια, μπορεί να φτάσει στην Coslada και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Esto puede afectar la salud de las personas en Coslada, causando problemas respiratorios y otros efectos negativos para la salud. Επιπλέον, η ρύπανση του αέρα μπορεί επίσης να βλάψει το τοπικό περιβάλλον, όπως τα δέντρα και τη βλάστηση. Por lo tanto, la cercanía a una gran ciudad puede tener un impacto significativo en la calidad del aire y la salud de las personas en Coslada.

Θέμα έργου

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

1. Εικόνες δορυφόρου: Las imágenes de satélite proporcionan una visión global de la Tierra desde el espacio. Estas imágenes son valiosas para el monitoreo de la cobertura terrestre, la deforestación, el crecimiento urbano y la detección de cambios ambientales a lo largo del tiempo.Los datos los sacaremos de Sentinel Hub EO Browse
2. Datos climáticos: Los datos climáticos incluyen mediciones de temperatura, precipitación, velocidad y dirección del viento, humedad relativa y otros parámetros climáticos. Estos datos son esenciales para comprender el clima de una región y predecir patrones climáticos a largo y corto plazo. Los datos los sacaremos de la AEMET.
3. Datos de calidad del aire: La medición de contaminantes atmosféricos, como partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono, es crucial para evaluar la calidad del aire y su impacto on la salud humana. Estos datos ayudan a identificar áreas con problemas de contaminación y a tomar medidas para mejorar la calidad del aire.. Los datos los sacaremos de:
Agencias gubernamentales: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid son dos posibles fuentes de datos.
Aplicaciones y sitios web: Υπάρχουν εφαρμογές και ιστοσελίδες που συλλέγουν και αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με την ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο. Algunos ejemplos incluyen "AirVisual," "Plume Labs," y "AQICN". Estas plataformas suelen utilizar datos de sensores de calidad del aire y fuentes gubernamentales.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.