Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: REPOLLO

Hiszpania 14 lat   4 / 4

Tytuł projektu:

La influencia de la ciudad de Madrid en sus ciudades satélite.

Pytanie badawcze

W jaki sposób odległość od dużego miasta (Madrytu) wpływa na poziom zanieczyszczenia atmosfery?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Mieszkanie w pobliżu dużego miasta, takiego jak Madryt, może w różny sposób wpływać na jakość powietrza w Coslada. Zanieczyszczenie powietrza w Madrycie, takie jak wilgoć z samochodów i fabryk, może dotrzeć do Coslada i pogorszyć jakość powietrza. Esto puede afectar la salud de las personas en Coslada, causando problemas respiratorios y otros efectos negativos para la salud. Ponadto, zanieczyszczenie powietrza może również negatywnie wpływać na lokalne środowisko, w tym na rośliny. W związku z tym bliskość dużego miasta może mieć znaczący wpływ na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców Coslada.

Temat projektu

Zanieczyszczenie powietrza

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

1. Obrazy satelitarne: Obrazy satelitarne zapewniają globalną wizję Ziemi w przestrzeni. Te obrazy są cenne dla monitorowania obszarów lądowych, wylesiania, rozwoju miast i wykrywania zmian zachodzących w otoczeniu w długim okresie czasu. Dane są dostarczane przez Sentinel Hub EO Browse
2. Dane klimatyczne: Dane klimatyczne obejmują dane dotyczące temperatury, opadów, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności względnej i innych parametrów klimatycznych. Dane te są niezbędne do zrozumienia klimatu danego regionu i określenia długoterminowych i krótkoterminowych patronatów klimatycznych. Dane te są udostępniane przez AEMET.
3. Dane dotyczące jakości powietrza: Pomiar zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak cząstki stałe w zawiesinie, dwutlenek azotu i ozon, ma kluczowe znaczenie dla oceny jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie ludzi. Dane te pomagają zidentyfikować obszary, w których występują problemy z zanieczyszczeniem i podjąć działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Los datos los sacaremos de:
Agencje rządowe: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid son dos posibles fuentes de datos.
Aplikacje i strony internetowe: Istnieją aplikacje i strony internetowe, które zbierają i gromadzą dane dotyczące jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Przykładami są "AirVisual", "Plume Labs" i "AQICN". Platformy te mogą wykorzystywać dane z czujników jakości powietrza i źródeł rządowych.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.