Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: REPOLLO

Espanja 14 vuotta vanha   4 / 4

Hankkeen nimi:

La influencia de la ciudad de Madrid en sus ciudades satélite.

Tutkimuskysymys

¿Cómo afecta la distancia a una gran ciudad (Madrid) los niveles de contaminación atmosférica?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Asuminen Madridin suurkaupungin läheisyydessä voi vaikuttaa Cosladan ilmanlaatuun monin tavoin. Madridin ilmansaasteet, kuten autojen ja tehtaiden päästöt, voivat kulkeutua Cosladaan ja huonontaa ilmanlaatua. Tämä voi vaikuttaa Cosladan asukkaiden terveyteen ja aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja muita terveyshaittoja. Lisäksi ilmansaasteet voivat myös vahingoittaa paikallista ympäristöä, kuten kasveja ja kasvillisuutta. Por lo tanto, la cercanía a una gran ciudad puede tener un impacto significativo en la calidad del aire y la salud de las personas en Coslada.

Hankkeen aihe

Ilmansaasteet

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

1. Satelliittikuvat: Las imágenes de satélite proporcionan una visión global de la Tierra desde el espacio. Estas imágenes son valiosas para el monitoreo de la cobertura terrestr, la deforestación, el crecimiento urbano y la detección de cambios ambientales a lo largo del tiempo.Los datos los sacaremos de Sentinel Hub EO Browse.
2. Datos climáticos: Los datos climáticos incluyen mediciones de temperatura, precipitación, velocidad y dirección del viento, humedad relativa y otros parámetros climáticos. Nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää alueen ilmastoa ja ennustaa pitkän ja lyhyen aikavälin ilmastopatronit. Tiedot toimitetaan AEMETin kautta.
3. Datos de calidad del aire: Ilmakehän epäpuhtauksien, kuten suspendoituneiden hiukkasten, typpidioksidin ja otsonin mittaaminen on ratkaisevan tärkeää ilmanlaadun ja sen vaikutuksen arvioimiseksi ihmisten terveyteen. Nämä tiedot auttavat tunnistamaan alueet, joilla on saastumisongelmia, ja toteuttamaan toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi. Los datos los sacaremos de:
Agencias gubernamentales: La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid son dos posibles fuentes de datos.
Aplicaciones y sitios web: Existent aplicaciones y sitios web que recopilan y muestran datos de calidad del aire en tiempo real. Algunos ejemplos incluyen "AirVisual," "Plume Labs," y "AQICN". Nämä alustat voivat käyttää ilmansaasteantureiden ja viranomaisten antamia tietoja.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.