Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: PEREJIL

Ισπανία 14 ετών, 15 ετών   4, 1 / 0

Τίτλος του έργου:

La importancia de la geografía en la contaminación atmosférica en Coslada

Ερευνητικό ερώτημα

¿Cómo afecta la situación geográfica a la contaminación en Coslada?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η γεωγραφική θέση της Coslada, που βρίσκεται στην κοινότητα της Μαδρίτης, παίζει καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Al
encontrarse en una zona metropolitana densamente poblada y cercana a Madrid capital, la ciudad está expuesta a fuentes de contaminación
όπως η κυκλοφορία οχημάτων και η βιομηχανική δραστηριότητα. La topografía también influye, ya que la disposición del terreno puede dificultar la dispersión
de contaminantes, atrapándolos en la atmósfera local. Επιπλέον, μετεωρολογικοί παράγοντες όπως η ταχύτητα και η κατεύθυνση του αέρα μπορούν να επηρεάσουν
la concentración de contaminantes, potenciando su acumulación en determinadas áreas. En conjunto, estos elementos contribuyen a un
περιβάλλον που ευνοεί τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στην Κοσλάδα, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία των μέτρων ελέγχου και ρύθμισης για τον μετριασμό της ρύπανσης
sus efectos en la salud y el medio ambiente.

Θέμα έργου

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Για να κατανοήσουμε πώς η μόλυνση επηρεάζει τη γεωγραφική κατάσταση της Coslada, απαιτείται μια ποικιλία δεδομένων από
observación de la Tierra. Estos incluirían mediciones de calidad del aire, que proporcionarían información sobre la concentración de
ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως διοξείδιο του νιτρογόνου (NO2), αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5 και PM10), μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και
ozono (O3). Estos datos allowirían evaluar el nivel de contaminación. Χρησιμοποιούμε δεδομένα που παρέχονται από τους δορυφόρους Sentinel και από το red de estaciones του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
PROXIMIDAD DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Las áreas cercanas a centros urbanos, industrias y zonas de tráfico vehicular
τείνουν να πειραματιστούν με υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης του αέρα. Οι εκπομπές αερίων και σωματιδίων που προέρχονται από αυτές τις πηγές μπορούν να προκαλέσουν
να συσσωρεύονται και να συγκεντρώνονται στον αέρα.
TOPOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA LOCAL: Las condiciones topográficas pueden influir en la dispersión de contaminantes. Por ejemplo, valles o
cuencas rodeadas de montañas pueden atrapar contaminantes, creando lo que se conoce como "inversión térmica", donde el aire frío y denso
queda atrapado cerca del suelo y atrapa los contaminantes. Obtendremos datos de Google Map y Instituto Geográfico Nacional
PATRONES DE VIENTO Y CORRIENTES DE AIRE: Η κατεύθυνση και η ταχύτητα του αέρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασπορά των ρύπων. Σε περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλή ή ασταθής, οι ρύποι μπορούν να συσσωρευτούν αντί να διασκορπιστούν.
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Το κλίμα μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία και τη διασπορά των ρύπων. Για παράδειγμα, η ηλιακή ακτινοβολία
μπορεί να προκαλέσει χημικές αντιδράσεις μεταξύ συγκεκριμένων ρύπων, δημιουργώντας οζονόλιο και άλλες επικίνδυνες ουσίες. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της AEMET


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.