Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: PEREJIL

Spanje 14 jaar, 15 jaar   4, 1 / 0

Projecttitel:

Het belang van geografie voor de luchtvervuiling in Coslada

Onderzoeksvraag

¿Cómo afecta la situación geográfica a la contaminación en Coslada?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

La situación geográfica de Coslada, ubicada en la Comunidad de Madrid, juega un papel crucial en su nivel de contaminación atmosférica. Al
encontrarse en una zona metropolitana densamente poblada y cercana a Madrid capital, la ciudad está expuesta a fuentes de contaminación
como el tráfico vehicular y la actividad industrial. De topografie is ook van invloed, omdat de ligging van het terrein de verspreiding kan bemoeilijken.
de verontreinigingen, waardoor ze in de lokale atmosfeer terechtkomen. Bovendien kunnen meteorologische factoren, zoals de snelheid en richting van de wind, invloed hebben op
de concentratie van verontreinigende stoffen, waardoor deze in bepaalde gebieden kunnen accumuleren. Samen dragen deze elementen bij aan een
entorno propenso a la contaminación atmosférica en Coslada, lo que destaca la importancia de medidas de control y regulación para mitigar
sus efectos en la salud y el medio ambiente.

Onderwerp project

Luchtvervuiling

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Om te begrijpen hoe de vervuiling de geográfische situatie van Coslada beïnvloedt, zijn verschillende gegevens nodig van
observación de la Tierra. Deze omvatten medicatie voor de luchtkwaliteit, die informatie verschafte over de concentraties van de
luchtverontreinigende stoffen zoals dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM2.5 en PM10), monóxido de carbono (CO) y
ozon (O3). Met deze gegevens kan de mate van vervuiling worden geëvalueerd. We gebruiken de gegevens van de Sentinel-satellieten en van de Europese milieuagentschappen.
PROXIMIDAD DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Las áreas cercanas a centros urbanos, industrias y zonas de tráfico vehicular.
experimenteren met hogere verontreinigingsniveaus in de lucht. De uitstoot van gassen en deeltjes afkomstig van deze bronnen kunnen
acumularse en concentrarse en el aire.
TOPOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA LOCAL: Las condiciones topográficas pueden influir en la dispersión de contaminantes. Bijvoorbeeld, valleien of
cuencas rodeadas de montañas pueden atrapar contaminantes, creando lo que se conoce como "inversión térmica", donde el aire frío y denso
wordt ingesloten door de zee en vervuilt. Verkrijg gegevens van Google Map en Instituto Geográfico Nacional
PATRONES DE VIENTO Y CORRIENTES DE AIRE: La dirección y velocidad del viento juegan un papel crucial en la dispersión de contaminantes. In gebieden waar de waterstroom zwak of onstabiel is, kunnen de verontreinigingen zich ophopen in plaats van zich te verspreiden.
KLIMA Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS: Het klimaat kan de vorming en verspreiding van verontreinigingen beïnvloeden. Bijvoorbeeld zonnestraling
kan de reactie van bepaalde verontreinigende stoffen op elkaar, waardoor ozon of andere schadelijke stoffen ontstaan, versnellen. Gebruik onze gegevens van AEMET


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geïdentificeerde probleem behoort.