Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: PEREJIL

Spanien 14 år gammal, 15 år gammal   4, 1 / 0

Projektets titel:

Geografins betydelse för den atmosfäriska föroreningen i Coslada

Forskningsfråga

¿Cómo afecta la situación geográfica a la contaminación en Coslada?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Den geogrfiska situationen i Coslada, som ligger i Madrids kommun, spelar en avgörande roll för graden av atmosfärisk förorening. Al
encontrarse en una zona metropolitana densamente poblada y cercana a Madrid capital, la ciudad está expuesta a fuentes de contaminación
såsom fordonstrafik och industriell verksamhet. Topografin har också betydelse, eftersom terrängen kan försvåra spridningen
av föroreningar, atrapándolos i atmósfera lokal. Dessutom kan meteorologiska faktorer som vindhastighet och vindriktning påverka
Koncentrationen av föroreningar, vilket ökar deras ackumulering i bestämda områden. Tillsammans bidrar dessa element till en
entorno propenso a la contaminación atmosférica en Coslada, lo que destaca la importancia de medidas de control y regulación para mitigar
dess effekter på hälsan och den omgivande miljön.

Ämne för projektet

Luftföroreningar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

För att förstå hur föroreningen påverkar den geografiska situationen i Coslada krävs en mängd olika data från
observación de la Tierra. Estos incluirían mediciones de calidad del aire, que proporcionarían información sobre la concentración de
Atmosfäriska föroreningar som nitrorgendioxider (NO2), suspenderade partiklar (PM2,5 och PM10), kolmonoxider (CO) och
ozon (O3). Med hjälp av dessa data kan man utvärdera föroreningsnivån. Vi använder oss av data från satelliterna Sentinel och från Europeiska miljöbyråns nätverk av mätstationer
PROXIMIDAD DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN: Las áreas cercanas a centros urbanos, industrias y zonas de tráfico vehicular
tienden a experimentar niveles más altos de contaminación del aire. Utsläpp av gaser och partiklar från dessa källor kan
acumularse y concentrarse en el air.
TOPOGRAFI OCH LOKAL GEOGRAFI: De topografiska förhållandena kan påverka spridningen av föroreningar. Som exempel kan nämnas vallar o
cuencas rodeadas de montañas pueden atrapar contaminantes, creando lo que se conoce como "inversión térmica", donde el air frío y denso
queda atrapado cerca del suelo y atrapa los contaminantes. Obtendremos datos de Google Map y Instituto Geográfico Nacional
PATRONES DE VIENTO Y CORRIENTES DE AIRE: Riktningen och hastigheten på vinddraget spelar en avgörande roll för spridningen av föroreningar. I områden där vinden är svag eller obestämd kan föroreningarna ackumuleras istället för att spridas.
CLIMA Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS: Klimatet kan påverka bildandet och spridningen av föroreningar. Till exempel solstrålning
kan hämma kvävemekaniska reaktioner mellan vissa föroreningar och skapa ozon och andra skadliga ämnen. Vi använder data från AEMET


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.