Εξερευνήστε το διαδραστικό κιτ κλιματικής αλλαγής του ESA

 

Το Κιτ κλιματικής αλλαγής από το διάστημα είναι ένα διαδραστικό PDF που παρουσιάζει στον αναγνώστη πολλές από τις "μεταβλητές" που διαταράσσουν την ευαίσθητη ισορροπία της Γης και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ESA τις μετράει από το διάστημα.