Vattnets kretslopp

Kort beskrivning I denna uppsättning av sex aktiviteter får eleverna lära sig om vattnets kretslopp och, i synnerhet, hur vatten i marken bidrar till kretsloppet och reagerar på förändringar i det. En uppsättning praktiska aktiviteter ger eleverna möjlighet att titta närmare på processerna för avdunstning och kondensation från fritt vatten och [...].