Ο κύκλος του νερού

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο έξι δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν για τον κύκλο του νερού και, ειδικότερα, πώς το νερό στο έδαφος συμβάλλει στον κύκλο και πώς ανταποκρίνεται στις αλλαγές σε αυτόν. Ένα σύνολο πρακτικών δραστηριοτήτων επιτρέπει στους μαθητές να εξετάσουν πιο προσεκτικά τις διαδικασίες της εξάτμισης και της συμπύκνωσης από το ελεύθερο νερό και [...]