Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Zmena klímy

Názov projektu: Klimatickí detektívi z Klužu

Tím: Diamond502

2018-2019   Technická vysoká škola Ana Aslan   Cluj-Napoca   Rumunsko   8 Vek študenta: 14-15


Zhrnutie projektu

Klimatickí detektívi sú malý detektívny tím, ktorý chce vedieť viac o globálnom otepľovaní a zistiť, čo môžeme urobiť v boji proti nemu. Vyšetrovali sme vykurovanie vzduchu v Kluži-Napoca počas 4 mesiacov.

Hlavné výsledky

Počas týchto štyroch mesiacov sme zaznamenali niekoľko zvláštnych javov, ale merali sme aj teplotu vzduchu a množstvo zrážok, ktoré spadli, potom sme ich porovnali s niekoľkými minulými rokmi a všimli sme si, že dažďa ubúda a teplota sa zvyšuje.

Opatrenia na zmiernenie problému

Nový Diamant 502 po týchto meraniach a porovnaniach sme skrášlili miesta v okolí našej školy a všetkým našim priateľom a známym sme povedali, čo sme zistili, a sľúbili sme, že to, čo sme im povedali, budeme brať do úvahy tým, že budeme častejšie a menej často jazdiť na bicykli autami a prostriedkami verejnej dopravy

Video projektu


Projekty vytvárajú tímy a preberajú plnú zodpovednosť za zdieľané údaje.
← Všetky projekty