Klimatdetektivernas projekt 2018-2019

Projektämne: Klimatförändringar

Projektets titel: Klimatdetektiver från Cluj

Team: Diamond502

2018-2019   Tekniska högskolan Ana Aslan   Cluj-Napoca   Rumänien   8 Studentens ålder: 14-15


Sammanfattning av projektet

Klimatdetektiverna är ett litet detektivteam som vill veta mer om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra för att bekämpa den. Vi undersökte luftuppvärmningen i Cluj-Napoca under 4 månader.

Huvudresultat

Under dessa fyra månader noterade vi några mer speciella fenomen, men vi mätte också lufttemperaturen och mängden nederbörd som föll, sedan jämförde vi dem med de senaste åren och vi noterade att regnet minskar och temperaturen ökar.

Åtgärder för att minska problemet

Ny diamant 502 efter dessa mätningar och jämförelser har vi förskönat platserna runt vår skola och berättat för alla våra vänner och bekanta vad vi har upptäckt och lovat att ta hänsyn till vad vi har sagt till dem genom att cykla oftare och mindre ofta med bilar och allmänna transportmedel

Projektvideo


Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt