Dowiedz się, w jaki sposób satelity mogą pomóc w gromadzeniu informacji o zasobach wodnych na dużych obszarach.