Satelity môžu z výšky zbierať údaje z miest na celom svete vrátane miest, ktoré sú príliš vzdialené na to, aby sa dali preskúmať osobne. Pomocou aplikácie EO Browser môžete vizualizovať a sťahovať satelitné snímky akejkoľvek oblasti, ktorá vás zaujíma. Zmeny na Zemi, ktoré sa udiali za posledných 30 rokov, môžete analyzovať pomocou funkcie porovnania alebo vytvorením časozbernej snímky. Pozrite sa a vyskúšajte si to sami!