Satelīti no augšas var vākt datus no vietām visā pasaulē, tostarp no vietām, kas ir pārāk tālas, lai tās izpētītu klātienē. Izmantojot EO Browser lietojumprogrammu, varat vizualizēt un lejupielādēt jebkuras interesējošas teritorijas satelītattēlus. Izmaiņas uz Zemes, kas notikušas pēdējo 30 gadu laikā, var analizēt, izmantojot salīdzināšanas funkciju vai izveidojot laika intervālu. Aplūkojiet un izmēģiniet to paši!