Climate Detectives Projects 2023-2024


Project title: Sa protejăm Pământul!

Liceul Andrei Muresanu   Brasov   Romania

Research question

Cum putem creste calitatea mediului prin reciclarea deșeurilor?

Summary of the project

• Scopul proiectului: Implicarea copiilor în conștientizarea și soluționarea problemei deșeurilor din Brașov prin educație și acțiuni practice.
Activități propuse:
• Organizarea unor sesiuni de educație ambientală în școli pentru a-i învăța pe copii despre reciclare, impactul deșeurilor asupra mediului și importanța conservării resurselor naturale.
• Realizarea de ateliere practice în care copiii să învețe cum să sorteze corect deșeurile și să le recicleze.
• Organizarea de acțiuni de voluntariat în comunitate, cum ar fi curățenia parcurilor sau a zonelor publice, pentru a colecta și recicla deșeurile.

Main results and Conclusions

Cum putem creste calitatea mediului prin reciclarea deșeurilor?

Principalele rezultate și concluzii:
• Creșterea conștientizării copiilor cu privire la importanța reciclării și a protejării mediului înconjurător.
• Învățarea abilităților practice de reciclare și gestionare a deșeurilor.
• Implicarea activă a copiilor în acțiuni de voluntariat și în promovarea reciclării în comunitate.
• Creșterea nivelului de conștientizare în rândul părinților și al comunității în general cu privire la importanța reciclării și a reducerii deșeurilor.

What’s Next? Actions to make a difference and help lessen the problem

Ce urmează? Acțiuni pentru a face o diferență și a contribui la diminuarea problemei:
– Continuarea educației și sensibilizării copiilor și a părinților în școli și în comunitate despre practicile durabile de gestionare a deșeurilor.
– Implementarea unor programe de reciclare și colectare selectivă a deșeurilor în școli și în comunitate.
– Organizarea de evenimente periodice de curățenie și reciclare în care să fie implicați copiii și părinții, pentru a menține curățenia în Brașov și pentru a promova reciclarea.
– Monitorizarea și evaluarea continuă a impactului proiectului asupra comunității și ajustarea strategiilor în funcție de rezultatele obținute.

Projects are created by the teams and they take the full responsibility of the shared data.
← All projects