Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Onderwerp van het project: Klimaatverandering

Projecttitel: Gegevens van een fotovoltaĆÆsch systeem met betrekking tot de bewolking van de hemel

Team: HG Klimadetektive

2018-2019Ā Ā  Hellenstein-GymnasiumĀ Ā  Heidenheim Ā  Duitsland Ā  31 Leeftijd student: 12-13


Samenvatting van het project

Volgens online klimaattabellen zijn de volgende gemiddelde klimaatgegevens voor Heidenheim gedocumenteerd per voorbeeld voor de maanden juni - september: - 7 - 8 zonuren per dag - 13 - 16 regendagen Bron: http://www.klima.org/deutschland/klima-heidenheim-an-der-brenz/ We hebben geconstateerd dat er tijdens de afgelopen zomers een duidelijk overschot aan zonuren per dag was, terwijl het aantal regendagen sterk afweek van de gemiddelde waarden die in de klimaattabel voor Heidenheim te vinden zijn. Op basis van deze bevindingen veronderstellen we een verband met klimaatverandering. Sinds enkele jaren heeft de middelbare school Hellenstein een fotovoltaĆÆsch systeem op het dak geĆÆnstalleerd, waarvan de studenten de gegevens in het kader van dit project zullen analyseren. De prestaties van het systeem kunnen informatie geven over zonneschijn en bewolking. De gegevens kunnen worden vergeleken en geanalyseerd. De effecten van wolken op het weer zijn zeer groot. Aan de ene kant voorkomen ze de straling van de warmte van de aarde en aan de andere kant reflecteren ze de invallende zonnestraling. Het opwarmen van de lucht leidt tot een verhoogde absorptie van vocht en dus waarschijnlijk tot meer wolken. Bron: https://www.spektrum.de/news/wolken-im-klimawandel/1074405

Belangrijkste resultaten

We hebben de gegevens van het fotovoltaĆÆsche systeem geĆ«valueerd en de bewolking gespecificeerd in Ć©Ć©n tot acht achtsten. U kunt de geĆ«valueerde gegevens zien in ons diagram dat begint in juni 2012 en eindigt in maart 2017. We hebben geprobeerd om enkele tendensen te zien, maar dit is natuurlijk erg moeilijk en met slechts 5 jaar gegevens helemaal geen bewijs! Toch lijken er twee tegengestelde ontwikkelingen zichtbaar te zijn: 1) Minder wolken in de koude maanden: Heel duidelijk in januari waar de bewolking van jaar tot jaar afneemt, deze tendens is misschien ook zichtbaar in februari en maart maar niet in december (waar het nog steeds niet te koud is in Heidenheim). 2) Meer bewolking in de warme maanden: Vooral in juni, september en oktober, maar niet zichtbaar in juli en augustus. 3) Tussen deze tegengestelde ontwikkelingen is de bewolking min of meer stabiel in april, mei, november en december. We weten dat we tot nu toe alleen weergegevens hebben geĆ«valueerd en geen klimaatgegevens. We zullen ons onderzoek in de toekomst voortzetten om meer geldige gegevens te krijgen.

Acties om het probleem te verminderen

Als school proberen we minder CO2 te produceren en energie te besparen in het gebouw om duurzamer te worden. We selecteren energiemanagers, die ervoor zorgen dat de pauzes goed geventileerd worden, na de les alle ramen gesloten worden en de lichten uit zijn. Zij controleren ook de juiste instelling van de thermostaatkranen. Onze leerlingen gaan op zoek en maken een overzicht van de sluipverbruikers. Daarna wordt besloten hoe elektriciteit kan worden bespaard.


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
ā† Alle projecten