Miejskie hotspoty

Krótki opis W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób środowisko zabudowane prowadzi do efektu miejskiej wyspy ciepła i jak obserwacja Ziemi może być wykorzystana do monitorowania tego efektu i wspierania prób jego ograniczenia. W pierwszym ćwiczeniu uczniowie badają wizualne dane temperatury dla miasta i wykorzystują je do [...]